VNPT CUỘC SỐNG ĐÍCH THỰC: chương trình Viễn thông công ích (VTCI).

06-29-2016 14:25:28 GMT+7
|

VNPT CUỘC SỐNG ĐÍCH THỰC: chương trình Viễn thông công ích (VTCI).

VNPT triển khai chương trình hỗ trợ VTCI cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân xã khi sử dụng dịch vụ viễn thông.
Theo đó, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được miễn cước thuê bao đối với dịch vụ điện thoại cố định, nếu sử dụng VinaPhone trả sau sẽ được giảm 20.000 đồng mỗi tháng cước thuê bao và miễn cước khi sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115, 116.
Còn với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, các đối tượng được hưởng giá cước dịch vụ VTCI gồm: Các Trường học tại tất cả các cấp học từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) đến Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; Các Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện, tỉnh và trung ương; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài; Ủy ban nhân dân cấp Xã.
Tùy từng đối tượng và tốc độ gói cước Internet băng rộng sử dụng mà giá cước được hỗ trợ sẽ khác nhau. Chẳng hạn, trường Mầm non, Tiểu học, UBND xã sử dụng gói tốc độ 4Mbps sẽ được giảm 50.000 đồng/tháng/tổ chức; Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp huyện; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tư nhân; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 12 Mbps được giảm 100.000 đồng/tháng. Các trường trung học; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp tỉnh sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 32Mbs được giảm 150.000 đồng/tháng. Các trường Trung cấp; Cao đẳng; Đại học; bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa của Nhà nước cấp trung ương sử dụng gói Internet băng rộng tốc độ 45Mbps được giảm 250.000 đồng/tháng.
Để được hưởng các chính sách cước dịch vụ VTCI, các hộ nghèo và hộ cận nghèo cần làm đơn đăng ký thuê bao hưởng hỗ trợ cùng các giấy tờ kèm theo gồm Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Các trường học và bệnh viện cần có Quyết định thành lập, hoặc giấy phép hoạt động, hoặc văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền; Bệnh viện vệ tinh, hạt nhân cần có Văn bản xác nhận của Sở Y tế địa phương đang triển khai Đề án theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tổng đài di động

18001091

Tổng đài BRCĐ-MyTV- Cố định

18001166

Tổng đài DV CNTT

18001260

Kết nối với VNPT Quảng Ninh

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :