Bưu Ðiện Quảng Ninh ra đời và hoạt động trên mảnh đất Quảng Ninh hiểm yếu nhưng giàu đẹp và anh hùng. Lịch sử Ngành Bưu Ðiện Quảng Ninh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Ðảng bộ và nhân dân Quảng Ninh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.


Trước năm 1945 địa bàn Quảng Ninh ngày nay bao gồm 2 tỉnh Quảng Yên và Móng Cái. Khu mỏ Hòn Gai - Cẩm Phả về hành chính thuộc tỉnh Quảng Yên, nhưng lại là đất nhượng của bọn tư bản thực dân, do đó vẫn có viên đại lý người Pháp cai trị.


Hệ thống tổ chức Bưu Ðiện của Pháp không phụ thuộc vào bộ máy hành chính địa phương. Trong một tỉnh có nhiều Ty Bưu Ðiện. Ty trực thuộc nha Giám đốc Bưu Ðiện Bắc phần (hoặc Nam phần) dưới Ty là các Bưu cục.Tỉnh Quảng Yên có 4 Ty Bưu Ðiện ( ở Quảng Yên, Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông) và 10 Bưu cục. Tỉnh Móng Cái có 2 Ty Bưu Ðiện (ở Tiên Yên, Móng Cái) và 5 Bưu cục. Tổng số nhân viên trên 100 người, không ai có trình độ đại học và kỹ thuật trung cấp. Trang bị ở các Bưu cục rất sơ sài, cả 2 tỉnh có 11 máy vô tuyến điện 15 oát, 98 máy điện thoại từ thạch, 15 tổng đài 10 số và 2 tổng đài 5 số. Ðường dây điện thoại bố trí theo trục đường quốc lộ số 18A và quốc lộ số 4, quốc lộ số 10. Tổng cộng có 300km đôi dây. Riêng từ Quảng Yên sang Thuỷ Nguyên có một sợi cáp 4 đôi thả biển. Phương thức hoạt động của các Bưu cục đơn giản, chủ yếu phục vụ việc liên lạc của bộ máy nguỵ quyền và khai thác than của bọn chủ mỏ Pháp. Ngoài ra còn có nhận chuyển điện tín, thư từ, bưu phẩm và ngân phiếu của tư nhân.


Tháng 5-1948, Tỉnh uỷ Quảng Ninh quyết định thống nhất hệ thống thông tin liên lạc địa phương, hợp nhất Ban giao thông với Ty Bưu Ðiện Quảng Hồng, ông Vũ Ðăng Nghi, nguyên chủ tịch huyện Ðông Triều được cử làm Trưởng ty, ông Ðỗ Ðình Khái làm phó Ty trực tiếp phụ trách Ban giao thông đặc biệt, ông Nguyễn Văn Huyền phó Ty phụ trách nghiệp vụ. Bộ máy của Ty gồm :Ban giao thông đặc biệt (trong đó có tổ hoả tốc), phòng Bưu vụ, Văn phòng Ty và bộ phận phục vụ
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ CNV Bưu Ðiện Quảng Ninh luôn tuyệt đối trung thành với Ðảng, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tận tuỵ trong lao động sáng tạo phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương hy sinh vì sự nghiệp thông tin Bưu Ðiện, nhiều tập thể cá nhân có những đóng góp vào sự phát triển trưởng thành của Ngành và đất mỏ Quảng Ninh. Những thành tích vẻ vang và tấm gương sáng ngời đó mãi mãi là nguồn cổ vũ to lớn, bài học sâu sắc với lớp người hiện nay và các thế hệ mai sau.


Hôị nghị toàn quốc Ðảng Cộng sản Việt Nam họp ngày 15-8-1945 đã có nghị quyết lập Ban giao thông liên lạc, chính thức khai sinh cho ngành Thông tin Liên lạc cách mạng Việt Nam. Trên tinh thần Nghị quyết của Ðảng và được Nhà nước quyết định:
Ngày 15-8-1945 trở thành ngày truyền thống của Ngành Bưu Ðiện Việt Nam

Tổng đài di động

18001091

Tổng đài BRCĐ-MyTV- Cố định

18001166

Tổng đài DV CNTT

18001260

Kết nối với VNPT Quảng Ninh

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :