Bình Dương triển khai thí điểm phòng họp không giấy

10-07-2019 15:22:04 GMT+7
|

Ngày 20/9, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet và tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 9 qua hệ thống phòng họp không giấy.

Việc triển khai thí điểm phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet nhằm mục tiêu giảm thời gian các phiên họp, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy và sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp (trừ văn bản mật).

Theo đó, e-Cabinet giúp hỗ trợ xử lý công việc của UBND tỉnh từ trước, trong và sau phiên họp UBND tỉnh; quản lý việc gửi phiếu lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh, nhắn tin điện thoại SMS, gửi Email thông báo đến các thành viên UBND tỉnh, các thành phần dự họp UBND tỉnh. Ngoài ra, e-Cabinet còn tự động cảnh báo, nhắc quá hạn cho thành viên UBND tỉnh và bộ phận tham mưu, giúp việc, khi có nội dung quá hạn cho ý kiến…

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho rằng, việc triển khai thí điểm và vận dụng hiệu quả hệ thống phòng họp không giấy sẽ góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, giúp UBND tỉnh sớm đạt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian các phiên họp và giảm tối đa sử dụng văn bản giấy; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cần quán triệt tinh thần tiên phong, đổi mới mạnh mẽ, nắm vững các thao tác để sử dụng thành thạo hệ thống.

Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phòng họp không giấy tờ - VNPT eCabinet do VNPT nghiên cứu, thực hiện nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

VNPT eCabinet bao gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ.

Tổng đài di động

18001091

Tổng đài BRCĐ-MyTV- Cố định

18001166

Tổng đài DV CNTT

18001260

Kết nối với VNPT Quảng Ninh

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :