VIỄN THÔNG QUẢNG NINH
Trụ sở: Tòa nhà VNPT, Số 1, Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Văn phòng: 0203.382 6619
Fax: 0203.382 8666
Emai: quangninh@vnpt.vn
Website: http://quangninh.vnpt.vn

1. BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc:                    Ông Phan Văn Phúc

Phó Giám đốc:             Ông Đỗ Quốc Tuấn

Phó Giám đốc:             Ông Lê Anh Tuấn

 

2. ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng ủy:           Ông Phan Văn Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Công đoàn: Ông Đỗ Quốc Tuấn

Bí thư đoàn thanh niên: Ông Trần Trung Chiến

3. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG.

(*) Phòng Nhân sự - Tổng hợp

Trưởng phòng:   Ông Nguyễn Hữu Thủy

(*) Phòng Kế toán - Kế hoạch

Trưởng phòng - Kế toán trưởng: Ông Phạm Nhật Quang

(*) Phòng Kỹ thuật - Đầu tư

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chính Tùng

4. CÁC TRUNG TÂM

(*) Trung tâm Kinh doanh - VNPT Quảng Ninh (VNPT-Vinaphone)

Giám đốc: Ông Tống Đăng Dũng

(*) Trung tâm Điều hành thông tin

               Giám đốc: Ông Trần Quốc Hoàng

(*) Trung tâm Công nghệ thông tin

               Giám đốc: Ông Trần Anh Cường

(*) Trung tâm Viễn thông 1

               Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng

(*) Trung tâm Viễn thông 2

               Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Giang

(*) Trung tâm Viễn thông 3

               Phó Giám đốc phụ trách: Ông Lý Hoài Hiệp

(*) Trung tâm Viễn thông 4

               Giám đốc: Ông Bùi Xuân Đào

(*) Trung tâm Viễn thông 5

               Giám đốc: Ông Hà Đức Minh

(*) Trung tâm Viễn thông 6

               Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng

(*) Trung tâm Viễn thông 7

               Giám đốc: Ông Bùi Hữu Việt

CS khách hàng

0203 800126

Dịch vụ giải đáp

0203 1080

Báo máy hỏng

0203 119

Kết nối với VNPT Quảng Ninh

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :